Am 09.07.2018 ist folgender Import eingetroffen: Cyathopharynx foai Karillani, Eretmodus marksmithi Katonga, Eretmodus marksmithi jumbo Karilani, Ophthalmotilapia sp. white cap Kigoma, Spathodus erythrodon Katonga, Spathodus marlieri, Tanganicodus irsacae Katonga, Tanganicodus irsacae Muzimu, Tropheus sp. Kiriza, Tropheus sp. Lunangwa, Xenotilapia ochrogenys Karilani, Xenotilapia spilopteris Katabe